Skarp
Nya idéer & perspektiv

Använd sagor för storytelling i ditt företag

4 januari, 2024 - 20:41Inga kommentarer

Att använda sagor som en inspirationskälla för storytelling inom företag är ett intressant och effektivt sätt att kommunicera med målgruppen. Sagor för barn har sedan länge varit ett sätt att förmedla kunskap, moral och värderingar på ett underhållande och lättförståeligt sätt. När vi överför dessa principer till företagskommunikation, finns det flera viktiga aspekter att tänka på.

En bra saga har alltid en tydlig och engagerande handling. På samma sätt bör företagets storytelling ha en stark berättelse som fångar intresset. Det kan handla om företagets historia, dess vision, eller en kunds resa. Det viktiga är att berättelsen är intressant och relevant för målgruppen.

Karaktärer i sagor är ofta tydligt definierade och lätt att identifiera sig med. I företagskommunikation är det viktigt att skapa karaktärer som publiken kan känna igen sig i. Detta kan vara grundaren av företaget, anställda, eller till och med kunderna själva. Genom att skapa starka karaktärer blir berättelsen mer personlig och engagerande.

En bra saga innehåller ofta en moral eller en läxa. På samma sätt bör företagets storytelling förmedla företagets värderingar och det som gör företaget unikt. Detta hjälper till att bygga ett starkt varumärke och en känsla av tillit hos kunden.

Sagor använder sig av enkla och tydliga budskap. Det är viktigt att företagets berättelse är lätt att förstå och kommer till poängen snabbt. Komplex information bör brytas ner i enklare delar för att göra den mer tillgänglig och intressant.

Sagor är ofta fyllda av fantasi och kreativitet, vilket gör dem minnesvärda. Företag bör använda kreativa element för att göra sin berättelse mer minnesvärd och intressant. Detta kan inkludera användning av metaforer, anekdoter, eller till och med humor.

Genom att ta inspiration från barnsagornas värld och applicera dessa principer i företagets storytelling, kan man skapa kraftfulla och minnesvärda berättelser som engagerar och inspirerar målgruppen. Det handlar om att förmedla ett budskap på ett sätt som är både underhållande och informativt, och därmed skapa ett bestående intryck.

Låt oss ta ett exempel på ett fiktivt företag, "Gröna Skogar", som är specialiserade på hållbara trädgårdsprodukter. Vi använder sagopriniciperna för att skapa en engagerande företagsberättelse.

Det var en gång en ung botanist vid namn Emma, som älskade naturen mer än något annat. Hon vandrade ofta genom de djupa skogarna och undrade hur hon kunde hjälpa människor att leva i harmoni med naturen. En dag, när hon satt under en gammal ek, fick hon en idé. Varför inte skapa en trädgårdsprodukt som var både effektiv och hållbar?

Emma grundade Gröna Skogar, ett företag som skulle revolutionera trädgårdsskötseln. Hennes första produkt var ett komposterbart ogräsmedel, skapat av naturliga ingredienser från skogen. Berättelsen om Emmas resa och hennes kärlek till naturen blev kärnan i företagets varumärke.

Kunderna kunde enkelt identifiera sig med Emma, eftersom många av dem också värderade hållbarhet och miljövänlig livsstil. Genom Emmas ögon lärde de sig om vikten av att välja hållbara produkter och bidra till en grönare värld.

Varje produkt från Gröna Skogar berättade en egen liten saga. Från hur ogräsmedlet var inspirerat av en sällsynt skogsväxt, till hur deras trädgårdsredskap var designade för att vara både vackra och långvariga. Dessa berättelser förmedlade företagets värderingar och engagemang för hållbarhet.

För att göra budskapet lättförståeligt och engagerande, använde Gröna Skogar enkla illustrationer och anekdoter i sin marknadsföring. De förklarade hur produkterna fungerade och varför de var ett bättre val för både trädgården och planeten.

Genom att jobba med en stor dos kreativitet och fantasi i sin berättelse, lyckades Gröna Skogar sticka ut i trädgårdsbranschen. De använde humoristiska metaforer, som att jämföra ogräsmedlet med en magisk elixir från skogarna, vilket gjorde deras produkter minnesvärda och unika.

I denna berättelse använder Gröna Skogar sagans principer för att skapa en stark och engagerande företagsberättelse som speglar deras värderingar och engagerar deras målgrupp på ett personligt och kreativt sätt.


Kommentarer

Inga kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-post syns inte i kommentaren.

Din epost syns inte utåt.

Ej robot-test

Var god svara på frågan nedan för att bevisa att du inte är en robot.

Vad har tomten för färg på sin mössa?